15.09.2017 11:43

***Ansökningstid har förlängts till 8.10!***

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla.

Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Uppgiften innefattar planeringsarbete tillsammans med redaktionsrådet och organisationssekreteraren. Chefredaktören sammankallar redaktionsrådet och leder det. Chefredaktören ansvarar för insamling av texter från skribenter samt korrekturläsning tillsammans med redaktionsrådet. Chefredaktören publicerar artiklarna på webbplattformen och marknadsför dem. Tidningen är tvåspråkig (finska/svenska) och artiklar publiceras med minst två veckors mellanrum. Chefredaktören ansvarar också för Ungdomsförbundets bidrag till vår moderorganisation Pohjola-Nordens medlemstidning (utkommer två gånger i året).

Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av (eller intresse för) redaktionsarbete, media, social media och att du har intresse att utveckla tidningen och organisationens kommunikation vidare. Vi hoppas också att nordiska teman intresserar dig. Chefredaktörsposten är ett förtroendeuppdrag och chefredaktören betalas ett arvode på 250 euro tills slutet av år 2017.

Skicka en fritt formulerad ansökan till organisationssekreteraren på pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi senast den 8.10.2017. Den nya chefredaktören väljs och jobbet börjar i oktober 2017. Uppdraget är tidsbundet till slutet av år 2017, men chefredaktören ges möjlighet att förlänga uppdraget till år 2018. I frågor som berör arbetsbeskrivningen kan du kontakta organisationssekreteraren Laura Salo (pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi).

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *