28.11.2015 12:34

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund valde på sitt höstmöte i Helsingfors den 28.11 Karolina Lång till ordförande för år 2016.

Lång, 21 år gammal, kandiderade Svensk Ungdoms mandat. Under det gångna året har Lång fungerat som PNU:s vice ordförande samt medverkat i flera andra föreningar. Den nyvalda ordföranden studerar juridik vid Helsingfors universitet.
”PNU har en viktig roll i både att skapa mötesplatser för unga i Norden, men också i att ge mervärde åt våra medlemsorganisationers nordiska samarbete”, säger Lång.

Hanna-Marilla Zidan (Vasemmistonuoret) och Ida Rajala (Joensuun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ry) valdes till förbundets 1. och 2. vice ordförande.

Till styrelsen valdes 6 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. Till ordinarie medlemmar valdes Otso Jokinen (Luontoliitto), Otto Pettersson (Finlands Svenska Skolungdomsförbund), Riikka Rautiainen (Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden), Riina Nikander (Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden), Roy-Wilhelm Metsi (Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden), Satu-Ilona Salminen (Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret) ja Tuomas Tikkanen (Eurooppanuoret). Till suppleanter valdes Ilmi Salminen (Suomen Partiolaiset), Benjamin Shemeikka (Suomen Lukiolaisten Liitto), Ella Wallin (Vaasan Seudun Pohjola-Nordenin Nuoret), Henrik Vuornos (Varusmiesliitto), Amanda Grönroos (Finlands Svenska Ungdomsförbund), Emmi Lainpelto (Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret) ja Noora Hammar (Suomen Keskustanuoret).

För mer information:

Ordförande 2016
Karolina Lång
karolina.lang@helsinki.fi

Ordförande 2015
Kim Rantala
040 734 8039

Generalsekreterare
Laura Mynttinen
044 733 5781

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *