Grunda en samnordisk tv-kanal!

STÄLLNINGSTAGANDE 09.11.2013 Fritt för publicering PNU:s höstmöte: Grunda en samnordisk tv-kanal! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund beslöt på sitt höstmöte i Helsingfors den 9.11.2013 att lägga fram ett förslag om grundandet av en samnordisk tv-kanal. Syftet är att sprida… Lue lisää/Läs mer »

Respektera Helsingforsavtalet!

Vi har oroade följt med utvecklingen, där diskriminerande och rasistiska ställningstaganden publiceras med jämna mellanrum. En retorik av detta slag strider mot ett flertal gemensamt överenskomna inhemska och internationella avtal och ger en inåtvänd och… Lue lisää/Läs mer »