PNU söker ny chefredaktör för sin medlemstidning Nordhumla

  Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla. Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Uppgiften innefattar planeringsarbete tillsammans med redaktionsrådet och organisationssekreteraren, insamling av texter från skribenter samt korrekturläsning tillsammans med redaktionsrådet. Tidningen… Lue lisää/Läs mer »

Lena Höglund vikarierande generalsekreterare

Pohjola-Nordens ungdomsförbund har valt Lena Höglund (29) till vikarierande generalsekreterare 1.3.2016- 31.1.2017. Höglund vikarierar Laura Mynttinen som under 2016 leder sekretariatet för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. Höglund är ekonomie magister och har tidigare arbetat som… Lue lisää/Läs mer »

Anmäl dig till PNUs arbetsgrupper 2016!

Vill du vara med och arrangera nordiska evenemang med PNU? Anmäl dig till arbetsgrupperna via den här blanketten senast den 24.1. Karolinas arbetsgrupper (mer info: karolina.lang@pohjola-norden.fi) Nordens dag (2 platser) FULL 23.3. i Helsingfors SuomiAreena(4 platser) 11.-15.7. i Björneborg… Lue lisää/Läs mer »