Mot ett gränslöst Norden!

Unga upplever fortfarande gränshinder i Norden när de flyttar t.ex. för att jobba eller studera. På hösten samlade Pohjola-Nordens Ungdomsförbund in erfarenheter av unga som har rest i Norden i form av en gränshinderkampanj, som… Lue lisää/Läs mer »

Ett liv över gränserna!

Har du upplevt utmaningar eller hinder med t.ex. Myndigheter eller utbildning då du bott eller rest i ett anna Nordiskt land? Svara på vår enkät och hjälp oss lösa dessa gränshinder! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samlar in… Lue lisää/Läs mer »

Sök jobb som organisationssekreterare!

Är du intresserad av Norden och en nordisk karriär? Är samarbeten och evenemangsarrangemang naturliga arbetsuppgifter för dig? Vill du utveckla ditt egna kunnande i takt med utvecklingen i en ungdomsorganisation? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en organisationssekreterare… Lue lisää/Läs mer »

Emil Kusnetsoff ny Nordjobb-projektassistent

Emil Kusnetsoff har inlett arbetet som Nordjobb-projektassistent 3.4. Kusnetsoff är till utbildningen politices magister med huvudämnet folkrätt från Åbo Akademi och studerar för tillfället franska vid Turun Yliopisto. Emil Kusnetsoff har tidigare arbetat som Nordjobbs projektassistent i… Lue lisää/Läs mer »

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds vårmöte

VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE! Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas i Mötesrum Ture i Richardsgatans bibliotek lördagen den 27.4.2019 kl. 10.30–13.00 (på adressen Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors). Vi inleder tillfället med en lätt lunch och en… Lue lisää/Läs mer »