7.03.2017 16:00

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund skickar en EVS-volontär till systerorganisationen FNUF Sverige. Tidsperioden för EVS-volontärpositionen är från 1 april (eller enligt överenskommelse) till 31 augusti 2017. Ansökningstiden är öppen tills 19.3.2017.

Mottagarorganisationen
Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige (FNUF Sverige) är en icke-politiskt affilierad organisation och ideell ungdomsförening som jobbar för ökat nordiskt samarbete i fråga om näringsliv, entreprenörskap, utbildningskultur, media och miljöfrågor. FNUF Sverige har uppemot 1500 medlemmar I åldern 16-35. FNUF Sverige strävar efter att skapa öppenhet och interkulturell förståelse genom deras aktiviteter.

EVS-volontärprogrammet “Local innovation – solving the challenges of the North”

Inom ramen för projektet kommer FNUF Sverige att sträva efter att synliggöra behov av lokal kapacitetsutveckling och social innovation, såväl som kompetenshöjande faktorer på arbetsmarknaden och transnationellt entreprenörskap bland unga människor.

Målsättningarna för projektet:
• Att inkludera unga personer in förorter och i rurala områden i att lösa de utmaningar som de nordiska länderna står inför
• Att inkludera unga personer i förorter och i rurala områden i att lösa globala utmaningar genom nordiskt samarbete
• Att inkludera unga nyanlända personer till de nordiska länderna i självlärande projekt och utöka deras kapacitet att gå från idé till realisering av de idéerna
• Att öka förståelsen bland unga personer, inklusive nyanlända personer, om hur nordiska språk kan användas på den nordiska arbetsmarknaden
• Att ge unga personer möjlighet att dela med sig av deras erfarenheter av och utveckla färdigheter och kompetenser för entreprenörskap i de nordiska länderna
• Att bjuda in till möten mellan nordiska arbetsgivare och unga personer

FNUF Sverige är en godkänd sändande och koordinerande organisation för EVS (European Voluntary Service or Europeisk volontärtjänst). Positionen liknar en praktikplats och är finansierad av Erasmus+. Under din tid som en EVS med FNUF Sverige ges du möjlighet att utveckla dina professionella färdigheter, såväl som möjligheten att göra en personlig resa i den svenska och nordiska kulturen och de nordiska språken. Under tiden för din volontärtjänst få du en personligt designerad professionell coach och en mentor för att guida dig genom sociala händelser och sammanhang.

EVS-volontärs arbetsuppgifter är fokuserade inom kommunikation och media, bl.a. administrera social media konton och skriva varierande texter. I egenskap av EVS-volontär med FNUF Sverige kommer du också ha möjlighet att vara en del av att utforma FNUF Sveriges aktiviteter som en del av FNUF-teamet i Stockholm.

Ytterligare dina ansvarsområden som volontär kommer att vara:
• Organisera lokala evenemang tillsammans med en lokal organisation
• Representera FNUF på ett evenemang eller organisera synlighetsaktivitet
• Vara en del av kommunikationskampanjer
• Skriva inlägg i FNUF-bloggen
• Representera FNUF på evenemang och konferenser
• Höja ungdomars synlighet i Norden
• Skapa medvetenhet om nordiskt samarbete
• Administrativa uppgifter eller uppgifter som relaterar till en kontorsmiljö

Sök nu!
Vi vill skicka en voluntär till FNUF Sverige som har erfarenhet av kommunikation och idéer för aktiviteter och som vill lägga sin egen prägel på året de jobbat för FNUF Sverige. Med tanke på fokuset på nordiskt samarbete, så söker vi personer som har erfarenheter av nordiskt samarbete eller kommer från de nordiska länderna.

Skicka in senast 19.3.2017:
1) Din CV med relevanta erfarenheter och kunskap
2) Ditt motivationsbrev max en A4-sida – svara på frågan varför FNUF Sverige behöver dig och varför du är intresserad av nordiskt samarbete (på svenska eller engelska).
3) En bloggtext med rubriken ”Ungas roll i samarbete mellan Finland och Sverige” (på svenska eller engelska).

Den sändande organisationen Pohjola-Nordens Ungdomsförbund kommer att kalla utvalda ansökande till intervju i Helsingfors under vecka 12. Det slutliga valet av volontären kommer att göras 26.3.2017. Resekostnader för att delta i intervjuerna kommer inte att kompenseras.

Vilken typ av profil söker vi?
• Du är EU-medborgare och bor i Finland, men är inte svensk medborgare (i enlighet med EVS-riktlinjer)
• Du är under 30 år gammal
• Du har erfarenhet inom nordiskt samarbete eller kultur, eller du kommer från ett nordiskt land
• Du har internationell erfarenhet eller dina studier har inkluderat internationellt samarbete
• Du har erfarehet av att arrangera evenemang
• Du kan arbeta självständigt och leda andra volontärer
• Du pratar, skriver och förstår flytande engelska och kan kommunicera på svenska
• Du är innovativ, kreativ och social

Anställningsförmåner och -ersättningar
• EVS-volontären kommer motta assistans från FNUF Sverige för att hitta boende inom en given kostnadsnivå. Boendekostnaderna kommer att ersättas av FNUF Sverige enligt ett förhandsavtalat låst pris.
• EVS-volontären kommer att motta ett måntligt stöd på 2.790 SEK för mat, fickpengar och lokaltransport.
• FNUF Sverige kommer också ersätta EVS-volontären för dennes resekostnader till och från Sverige vid ett tillfälle från det egna hemlandet.
• FNUF Sverige kommer täcka alla kostnader relatede till volontärtjänsten och dess uppgifter, inklusive deltagaravgifter för språkkurs.

Intresserad?
Skicka in dina ansökningsdokument till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds generalsekreterare Lena Höglund med adressen lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi senast 19.3.2017 23.59 (finsk tid).

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *