Ungdomsförbundets lokalavdelningar kan söka bidrag till sina projekt från vuxenförbundet Pohjola-Norden. Pohjola-Norden har fått stöd från Svenska kulturfonden och delar ut dessa pengar i form av verksamhetsbidrag. År 2017 är ansökningstiden 13.2.-3.3.

Svenska kulturfonden önskar framförallt stöda verksamhet med tyngdpunkten på projekt som för fram svenska och övriga skandinaviska språk samt det nordiska i Finland. Hög prioritet har projekt som berör barn och ungas nordiska verksamhet, t.ex. i form av nordiskt kulturutbyte. Lämpliga projekt som kan stödas är t.ex. seminarier, föreläsningar, trubadurer, författarbesök, utställningar, studiecirklar (t.ex. för det svenska språket), Nordiska gästabud, Nordens dag-arrangemang, Nordiska biblioteksveckan osv.

Observera att PN:s bidrag inte beviljas för föreningens allmänna verksamhet, utan endast till enskilda projekt. Stöd beviljas inte heller för kommunernas vänortsutbyte eller annan statlig och kommunal verksamhet. Bidragens storlek kan variera beroende på projektets kostnader och storlek. Det är till fördel om arrangören också kan uppvisa en egenfinansiering t.ex. i form av sponsor- eller andra lokala och regionala bidrag.

Bidragsansökan skickas in via anökningsblanketten på Pohjola-Nordens intranät. På intran hittar du även information om rekvirering av beviljade stöd. Användarnamn och lösenord till intranätet kan du beställa av PNU:s organisationssekreterare, pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi. Efter att ansökningstiden gått ut besluter Pohjola-Nordens styrelse vilka projekt som får bidrag. Information om beviljade bidrag skickas ut till de sökande, efter att beslutet gjorts.

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *