Black Lives Matter

Black lives matter-teksti

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund stöder #BlackLivesMatter rörelsen i USA och demonstrationerna mot rasism och polisvåld! Jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar i vår gemenskap och nu är det också tid att överväga rasismens existens i Finland och… Lue lisää/Läs mer »

Snack om Norden

Puhetta Pohjolasta-teksti

Under slutet av våren får vi höra Snack om Norden!   Kortfattat:   VAD: 30 minuters virtuell kaffestund x 3 med tre olika nordiska personer. Temana för de virtuella diskussionerna är kultur, nordisk livsstil samt… Lue lisää/Läs mer »

Välkommen till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds vårmöte!

kevätkokous

Uppdaterad Helsingfors 19.5.2020 VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE! Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas tisdagen den 16.6.2020 kl. 17.30–19.30 (på adressen Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors). Vänligen observera att vi på vårmötet utser medlemmar till valberedningskommittén för verksamhetsåret… Lue lisää/Läs mer »

Mot ett gränslöst Norden!

Unga upplever fortfarande gränshinder i Norden när de flyttar t.ex. för att jobba eller studera. På hösten samlade Pohjola-Nordens Ungdomsförbund in erfarenheter av unga som har rest i Norden i form av en gränshinderkampanj, som… Lue lisää/Läs mer »

Ett liv över gränserna!

Har du upplevt utmaningar eller hinder med t.ex. Myndigheter eller utbildning då du bott eller rest i ett anna Nordiskt land? Svara på vår enkät och hjälp oss lösa dessa gränshinder! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samlar in… Lue lisää/Läs mer »

Sök jobb som organisationssekreterare!

Är du intresserad av Norden och en nordisk karriär? Är samarbeten och evenemangsarrangemang naturliga arbetsuppgifter för dig? Vill du utveckla ditt egna kunnande i takt med utvecklingen i en ungdomsorganisation? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en organisationssekreterare… Lue lisää/Läs mer »

Emil Kusnetsoff ny Nordjobb-projektassistent

Emil Kusnetsoff har inlett arbetet som Nordjobb-projektassistent 3.4. Kusnetsoff är till utbildningen politices magister med huvudämnet folkrätt från Åbo Akademi och studerar för tillfället franska vid Turun Yliopisto. Emil Kusnetsoff har tidigare arbetat som Nordjobbs projektassistent i… Lue lisää/Läs mer »

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds vårmöte

VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE! Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas i Mötesrum Ture i Richardsgatans bibliotek lördagen den 27.4.2019 kl. 10.30–13.00 (på adressen Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors). Vi inleder tillfället med en lätt lunch och en… Lue lisää/Läs mer »

PNU publicerar Pohjola 2030-pamflett!

  Pohjola-Norden publicerar idag sin första framtidspolitiska pamflett där förbundets medlemsorganisationer kommer till tals. Pamfletten ger visioner för olika teman såsom framtidens välfärdsstat, klimat, utbildning och internationella samarbete. Unga Européer, Beväringsförbundet, Finlands Studentkårers förbund, Finlands… Lue lisää/Läs mer »

Vi söker en sommarpraktikant!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf söker ”BLI BEKANT MED ARBETSLIVET OCH TJÄNA” -SOMMARPRAKTIKANT Är du intresserad av Norden? Tycker du att kampanjer och nordiskt ungdomsarbete låter intressant? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en motiverad sommarpraktikant till vårt team för… Lue lisää/Läs mer »

Riikka Karppinen organisationssekreterare

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har valt Riikka Karppinen (23) till organisationssekreterare. Karppinen studerar finska, inhemsk litteratur och samisk kultur på Helsingfors universitet. Hon har tidigare jobbat med försvarspolitik som generalsekreterare i Beväringsförbundet och som vikarie i finska… Lue lisää/Läs mer »

Vi söker en organisationssekreterare

Är du intresserad av Norden och en nordisk karriär? Är samarbeten och evenemangsarrangemang naturliga arbetsuppgifter för dig? Vill du utveckla ditt egna kunnande i takt med utvecklingen i en ungdomsorganisation? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en organisationssekreterare… Lue lisää/Läs mer »

Vänsterstuderande är PNU:s nya medlemsorganisation

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse godkände Vänsterstuderande rf till sin nya medlemsorganisation i styrelsemötet 16.10.2017. Vänsterstuderande anser att PNU:s värden och verksamhet representerar sådana målsättningar som de vill stöda. PNU önskar den nya medlemsorganisationen varmt välkommen och… Lue lisää/Läs mer »

PNU söker ny chefredaktör för sin webbtidning

***Ansökningstid har förlängts till 8.10!*** Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla. Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Uppgiften innefattar planeringsarbete tillsammans med redaktionsrådet och organisationssekreteraren. Chefredaktören sammankallar redaktionsrådet och leder det. Chefredaktören… Lue lisää/Läs mer »

#nordisksommar-instagramresa

Medlemmar i PNU vill se nordiska länder och vyer också under sommaren 2017 – och vi välkomnar naturligtvis dig med!   Vårt Instagramkonto (instagram.com/pnnpnu) används av olika unga resenärer under sommaren. Foton som är markerade med hashtaggen… Lue lisää/Läs mer »

PNU vill ha ett samnordiskt personsignum

STÄLLNINGSTAGANDE 8.2.2017 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund efterlyser starkare insatser för mobilitet mellan de nordiska länderna. En mycket konkret åtgärd skulle vara att införa ett samnordiskt personsignum. Det nya nordiska personsignumet skulle vara ett komplement till de nuvarande… Lue lisää/Läs mer »

PNU söker ny chefredaktör för sin medlemstidning Nordhumla

  Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla. Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Uppgiften innefattar planeringsarbete tillsammans med redaktionsrådet och organisationssekreteraren, insamling av texter från skribenter samt korrekturläsning tillsammans med redaktionsrådet. Tidningen… Lue lisää/Läs mer »

Lena Höglund vikarierande generalsekreterare

Pohjola-Nordens ungdomsförbund har valt Lena Höglund (29) till vikarierande generalsekreterare 1.3.2016- 31.1.2017. Höglund vikarierar Laura Mynttinen som under 2016 leder sekretariatet för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. Höglund är ekonomie magister och har tidigare arbetat som… Lue lisää/Läs mer »

Anmäl dig till PNUs arbetsgrupper 2016!

Vill du vara med och arrangera nordiska evenemang med PNU? Anmäl dig till arbetsgrupperna via den här blanketten senast den 24.1. Karolinas arbetsgrupper (mer info: karolina.lang@pohjola-norden.fi) Nordens dag (2 platser) FULL 23.3. i Helsingfors SuomiAreena(4 platser) 11.-15.7. i Björneborg… Lue lisää/Läs mer »

PNU söker ny chefredaktör för sin medlemstidning

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla. Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Uppgiften innefattar planeringsarbete tillsammans med redaktionsrådet och organisationssekreteraren, insamling av texter från skribenter samt korrekturläsning tillsammans med redaktionsrådet. Tidningen är… Lue lisää/Läs mer »

Grunda en samnordisk tv-kanal!

STÄLLNINGSTAGANDE 09.11.2013 Fritt för publicering PNU:s höstmöte: Grunda en samnordisk tv-kanal! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund beslöt på sitt höstmöte i Helsingfors den 9.11.2013 att lägga fram ett förslag om grundandet av en samnordisk tv-kanal. Syftet är att sprida… Lue lisää/Läs mer »

Respektera Helsingforsavtalet!

Vi har oroade följt med utvecklingen, där diskriminerande och rasistiska ställningstaganden publiceras med jämna mellanrum. En retorik av detta slag strider mot ett flertal gemensamt överenskomna inhemska och internationella avtal och ger en inåtvänd och… Lue lisää/Läs mer »

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *