PNU vill ha ett samnordiskt personsignum

STÄLLNINGSTAGANDE 8.2.2017 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund efterlyser starkare insatser för mobilitet mellan de nordiska länderna. En mycket konkret åtgärd skulle vara att införa ett samnordiskt personsignum. Det nya nordiska personsignumet skulle vara ett komplement till de nuvarande… Lue lisää/Läs mer »

Grunda en samnordisk tv-kanal!

STÄLLNINGSTAGANDE 09.11.2013 Fritt för publicering PNU:s höstmöte: Grunda en samnordisk tv-kanal! Pohjola-Nordens Ungdomsförbund beslöt på sitt höstmöte i Helsingfors den 9.11.2013 att lägga fram ett förslag om grundandet av en samnordisk tv-kanal. Syftet är att sprida… Lue lisää/Läs mer »