Emil Kusnetsoff ny Nordjobb-projektassistent

Emil Kusnetsoff har inlett arbetet som Nordjobb-projektassistent 3.4. Kusnetsoff är till utbildningen politices magister med huvudämnet folkrätt från Åbo Akademi och studerar för tillfället franska vid Turun Yliopisto. Emil Kusnetsoff har tidigare arbetat som Nordjobbs projektassistent i… Lue lisää/Läs mer »

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds vårmöte

VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE! Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas i Mötesrum Ture i Richardsgatans bibliotek lördagen den 27.4.2019 kl. 10.30–13.00 (på adressen Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors). Vi inleder tillfället med en lätt lunch och en… Lue lisää/Läs mer »

PNU publicerar Pohjola 2030-pamflett!

  Pohjola-Norden publicerar idag sin första framtidspolitiska pamflett där förbundets medlemsorganisationer kommer till tals. Pamfletten ger visioner för olika teman såsom framtidens välfärdsstat, klimat, utbildning och internationella samarbete. Unga Européer, Beväringsförbundet, Finlands Studentkårers förbund, Finlands… Lue lisää/Läs mer »

Vi söker en sommarpraktikant!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf söker ”BLI BEKANT MED ARBETSLIVET OCH TJÄNA” -SOMMARPRAKTIKANT Är du intresserad av Norden? Tycker du att kampanjer och nordiskt ungdomsarbete låter intressant? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en motiverad sommarpraktikant till vårt team för… Lue lisää/Läs mer »

Riikka Karppinen organisationssekreterare

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har valt Riikka Karppinen (23) till organisationssekreterare. Karppinen studerar finska, inhemsk litteratur och samisk kultur på Helsingfors universitet. Hon har tidigare jobbat med försvarspolitik som generalsekreterare i Beväringsförbundet och som vikarie i finska… Lue lisää/Läs mer »

Vi söker en organisationssekreterare

Är du intresserad av Norden och en nordisk karriär? Är samarbeten och evenemangsarrangemang naturliga arbetsuppgifter för dig? Vill du utveckla ditt egna kunnande i takt med utvecklingen i en ungdomsorganisation? Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en organisationssekreterare… Lue lisää/Läs mer »