Nordiskt samarbete är något som har länge på till en viss nivå intresserad mig men att bli involverad i det och kunna påverka på nordisk nivå var inte något som jag hade planerat. Nu efter några månader i...