I år är ett riktigt superår för det nordiska samarbetet i Finland. Finland är i år ordförande i Nordiska rådet, Arktiska rådet och försvarssamarbetet NORDEFCO. Samtidigt firar Finlands självständighet 100 år och temat...

Yhteiskunta

Inför riksdagsvalet får Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds politiska medlemsorganisationer möjligheten att skriva en kolumn till Nordhumla om vad de anser är de viktigaste frågorna som tangerar unga och Norden. Texterna...

Yhteiskunta

Ennen eduskuntavaaleja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton poliittiset jäsenjärjestöt saavat mahdollisuuden kirjoittaa kolumnin Nordhumlaan nuorten ja Pohjoismaihin liittyvistä kysymyksistä. Tänään on Svensk...

Yhteiskunta

Syyskuussa me kuusi suomalaista saimme iloksemme kuulla tulleemme valituksi pohjoismaiseen johtajuuskoulutukseen – Unga ledare i Nordeniin. Kurssin järjestivät yhteistyössä osallistujamaiden...