”Työt FNUF:issa sisältää paljon projektityöskentelyä, ja todennäköisesti myös omassa vakityössä joskus myöhemmin tulee tehtyä paljon töitä projektilähtöisesti. On mielenkiintoista olla täällä ympäristöpolitiikan...

Osallistuin Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) istuntoon Kööpenhaminassa lokakuun lopussa. Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa nuoret väittelevät ja äänestävät eri...

2015 har varit ett händelserikt år för Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, FNUF. Vårmötet hölls i Köpenhamn i april och valdes då ett nytt arbetsutskott (AU): Iris Dager...

Det händer något speciellt med en nordisk huvudstad vecka 44 varje år. Kanske lite fler CD-märkta diplomatbilar än vanligt i trafiken, kanske lite mer nordiska språk än vanligt på...