I år är ett riktigt superår för det nordiska samarbetet i Finland. Finland är i år ordförande i Nordiska rådet, Arktiska rådet och försvarssamarbetet NORDEFCO. Samtidigt firar Finlands självständighet 100 år och temat...

Inför riksdagsvalet får Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds politiska medlemsorganisationer möjligheten att skriva en kolumn till Nordhumla om vad de anser är de viktigaste frågorna som tangerar unga och Norden. Texterna...

Ennen eduskuntavaaleja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton poliittiset jäsenjärjestöt saavat mahdollisuuden kirjoittaa kolumnin Nordhumlaan nuorten ja Pohjoismaihin liittyvistä kysymyksistä. Tänään on Svensk...

Vad blir slutresultatet när svenska FNUF, finländska PNU och isländska UNF slår sina kloka huvuden ihop och arrangerar utbildningen ”Unga ledare i Norden”? Svaret är något enastående som inte får förbli en engångsgrej.

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »