Puolueissa kuhisee ja ehdokashankinta käy kuumana, kun ehdokaslistojen jättöpäivä lähestyy. Olen itse seurannut kuntavaalien valmistelua hyvinkin läheltä työni puolesta Helsingissä....

Nordiskt samarbete är något som har länge på till en viss nivå intresserad mig men att bli involverad i det och kunna påverka på nordisk nivå var inte något som jag hade planerat. Nu efter några månader i...