Ett mera synligt UNR

Elisa Selinummi

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session i Stockholm 24–26.10. På sessionen debatterades många olika politiska frågor från internationell krishantering till välfärds- och integrationspolitik. Temat för sessionen och för det inledande seminariet var… Lue lisää/Läs mer »