Kim Rantala

Yhteiskunta

Du känner säkert igen situationen: väckarklockan piper tidigt en novembermorgon och första tanken är ”nej, jag vill ännu sova.” Du är inte ensam med känslan. Det är mörkt ute och den...

Sve riksdag Ollila

Yhteiskunta

Det är alltid super kul att besöka UNR:s session och följa med dess verksamhet. Att de senaste fem åren innehaft rösträtt på sessionen, som är UNR:s största evenemang, men...

Elisa Selinummi

Yhteiskunta

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session i Stockholm 24–26.10. På sessionen debatterades många olika politiska frågor från internationell krishantering till välfärds- och integrationspolitik. Temat för...