Tydlighet i valtider

vindmoeller

Den här kolymnen publiceras också i Pohjola-Nordens tidning som utkommer 18.9 och därför skrevs kolumnen redan i augusti för att hinna till tryckeriet. När ni håller den här tidningen i era händer så är det… Lue lisää/Läs mer »