En av vårens största politiska händelser är EU-valet där ledamöter väljs till Europaparlamentet (EP). Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) arrangerade en...